آیا مگر دین کامل نشده است ؟قوس ۱۵, ۱۳۹۴

(امروز دین را برایتان کامل ساختم) قسمت از آیه شریفه است و معنی کامل این است که نه در آن کمی و زیادی ضرورت است ، سینه زدن ، ترتیب دادن گهواره طفل ….. که امروز در ماه محرم دیده میشود آیا بدعت (اضافگی) در دین نیست ؟ .
جواب : قبل از پاسخ دادن لازم است اول بدعت را معنی کنیم .
بدعت دارای دو معنی است یکی لغوی ، و دیگری اصطلاحی یا فقهی .
الف : بدعت در لغت بمعنی نو آوری است ، مثل تغییراتی که در زندگی انسان اتفاق می افتد و گاهی حتی با امور دینی و عبادی هم ارتباط می کند ، مثل گنبد و گلدسته ساختن برای مساجد ، یا نماز و اذان را با بلندگو اقامه کردن و مساجد را کاشی گرفتن و فرشهای زیبا در آن پهن نمودن ، که هیچ کدام این امور در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وجود نداشته و در زمان صحابه کرام هم نبوده ، ولی امروزه وجود دارد .
یقینا بدعت به این معنی حرام و ممنوع نیست و الا باید همه مسلمانها را اهل بدعت نامید .
ب : بدعت بمعنی اصطلاحی و فقهی که عبارت است از ادخال مالیس من الدین فی الدین ، یعنی چیزی که از دین نیست در دین اضافه شود ، مثلا فریضه صبح عوض دورکعت سه رکعت یا یک رکعت اقامه شود ، اما اگر برای امری در دین اصل و ریشه ای وجود داشته باشد که به آن اصل و ریشه ارجاع داده شود بدعت نخواهد بود .
در رابطه باسینه زنی یا درست کردن گهواره ما منعی در دین نداریم و روایاتی که ما را امر به صبر در مصیبت می کند ، مراد از آن مصیبتی است که بخود انسان وارد شده باشد ، نه مصیبتی که بر دیگران وارد می شود ، مخصوصا اگر آن غیر از بزرگان دین باشد .
امام احمد بن حنبل در مسند ( ج۶ ص ۲۷۴ ) با سند صحیح از ام المؤمنین عائشه نقل میکند که گفت : فمن سفهی و حداثه سنی ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قبض و هو فی حجری ثم وضعت رأسه علی وساده و قمت التدم مع النساء و اضرب وجهی « وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله از دنیا رفت سر مبارک آنحضرت در دامن من بود ، پس چون جوان و کم تجربه بودم ، سر آنحضرت را روی بالش و متکا گذاشتم و بلند شدم و با دیگر زنان به سر و سینه خود زدم ( سینه زنی کردم ) .
حال جناب پرسشگر محترم بفرماید : آیا ام المؤمنین را در این عمل اهل بدعت میداند ؟ یا دیگر امهات مؤمنین را که در این سینه زنی شرکت کرده بودند ، اهل بدعت میداند ؟ .
اگر گفته شود : ام المؤمنین خودش گفته که جوان و کم تجربه بوده است .
می گوئیم : اولا بحث جوان یا بی تجربه بودن را در رابطه با برداشتن سر مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله مطرح میکند نه در رابطه با التدام و ضرب به سینه و سر .
ثانیا : دیگر زوجات مطهرات که سینه میزدند جوان و کم تجربه نبودند ، تا حکم این مسئله را ندانند .
ثالثا : برادران اهل سنت ما روایتی را نقل می کنند که : شطر دین تان را از عائشه بیاموزید ، آیا ام المؤمنین عائشه حکم این مسئله را نمی دانست تا خود و دیگران را باز دارد ؟ .
نسبت به گهواره نیز باید تذکر داد که نوعی تمثیل و شبیه سازی است ، و در اسلام نهی و ممانعتی نسبت به آن وارد نشده است .
پس وقتی نهی نداشت ، اگر شک هم کنیم اصل جواز و اباحه جاری می گردد و ریشه دینی پیدا میکند .
آیا از نظر جناب پرسشگر محترم ساختن فیلم سینمائی از وقایع صدر اسلام حرام است یا در شریعت از آن منع شده است ؟ اگر آنجا گفته شد که خیر منعی نداریم اینجا هم منعی نخواهیم نداشت .
پس آنچه انجام میشود یا ریشه در دین دارد پس بدعت بمعنی فقهی نیست و یا اینکه بدعت به معنی لغوی آنست ، زیرا بسبب این برنامه ها تمثیل واقعه جانگداز عاشوراء می شود و هیچ مشکلی نخواهد داشت .