جستجوی استفتائات
جستجو در عنوان
جستجو در متن
جستجو در نظرات
جستجو در چکیده
جستجو در نوشته ها
جستجو در صفحات
Search in groups
Search in users
Search in forums
فیلتر با نوع نوشته
انتخاب دسته بندی
انتخاب دسته بندی دسته بندی استفتائات
مسائل عمومی
سوالات تخصصی فقه و اصول
احکام نماز
احکام نکاح یا ازذواج و زناشویی
احکام نذر و عهد و قسم خوردن
احکام عزاداری
احکام طهارت
احکام روزه
احکام حج
احکام جعاله
احکام ارث
احکام اخلاقی
{ "homeurl": "https://hojjat.org/fa/", "resultstype": "vertical", "resultsposition": "hover", "itemscount": 3, "imagewidth": 70, "imageheight": 70, "resultitemheight": "auto", "showauthor": 1, "showdate": 1, "showdescription": 1, "charcount": 3, "noresultstext": "چیزی یافت نشد", "didyoumeantext": "آیا منظور شما این است:", "defaultImage": "https://hojjat.org/fa/wp-content/plugins/ajax-search-pro/img/default.jpg", "highlight": 0, "highlightwholewords": 0, "openToBlank": 0, "scrollToResults": 0, "resultareaclickable": 1, "autocomplete": { "enabled": 1, "googleOnly": 0, "lang": "fa" }, "triggerontype": 1, "triggeronclick": 1, "triggeronreturn": 1, "triggerOnFacetChange": 0, "overridewpdefault": 0, "redirectonclick": 0, "redirectClickTo": "results_page", "redirect_on_enter": 0, "redirectEnterTo": "results_page", "redirect_url": "?s={phrase}", "more_redirect_url": "?s={phrase}", "settingsimagepos": "left", "settingsVisible": 0, "hresultanimation": "bounceIn", "vresultanimation": "rollIn", "hresulthidedesc": "1", "prescontainerheight": "400px", "pshowsubtitle": "0", "pshowdesc": "1", "closeOnDocClick": 1, "iifNoImage": "description", "iiRows": 2, "iitemsWidth": 200, "iitemsHeight": 200, "iishowOverlay": 1, "iiblurOverlay": 1, "iihideContent": 1, "iianimation": "bounceIn", "analytics": 0, "analyticsString": "", "aapl": { "on_click": 0, "on_magnifier": 0, "on_enter": 0, "on_typing": 0 }, "compact": { "enabled": 0, "width": "100%", "closeOnMagnifier": 1, "closeOnDocument": 0, "position": "static" } }
کسیکه که باید نماز را ایستاده بخواند…

عرض سلام و ادای حرمت محضر سرور گرامی، بعداز عرض سلام از خداوند منان برای حضرت عالی سلامتی و طول عمر با برکت استدعا دارم و همچنان جهان سپاس از اینکه وقت گرانبهای خود را وقف رسیدگی به مشکلات مومنین مینمائید !
سوال: چندی قبل درمورد طریقه نماز خواندن مادرم که پا درد شدید داشت سوال نموده بودم که حضرت عالی بزرگواری نموده در مدت بسیار کوتاه پاسخ ارائه نمودید. که در حال حاضر طبق آن عمل مینماید اکنون به ارتباط همان موضوع سوال پیش آمده و آن اینکه مدت زمانیکه نماز های خود را نشته و روی چوکی خوانده تکلیف آن چیست؟

باسمه تعالی علیکم السلام و رحمة الله و برکاته اگر در آن موقع توانائی ایستاده نماز خواندن را داشته باید به تدریج نمازهای قبلی را قضا نماید، و اگر نداشته قضا واجب نیست. موفق باشید