جستجوی استفتائات
جستجو در عنوان
جستجو در متن
جستجو در نظرات
جستجو در چکیده
جستجو در نوشته ها
جستجو در صفحات
Search in groups
Search in users
Search in forums
فیلتر با نوع نوشته
انتخاب دسته بندی
انتخاب دسته بندی دسته بندی استفتائات
مسائل عمومی
سوالات تخصصی فقه و اصول
احکام نماز
احکام نکاح یا ازذواج و زناشویی
احکام نذر و عهد و قسم خوردن
احکام عزاداری
احکام طهارت
احکام روزه
احکام حج
احکام جعاله
احکام ارث
احکام اخلاقی
{ "homeurl": "https://hojjat.org/fa/", "resultstype": "vertical", "resultsposition": "hover", "itemscount": 3, "imagewidth": 70, "imageheight": 70, "resultitemheight": "auto", "showauthor": 1, "showdate": 1, "showdescription": 1, "charcount": 3, "noresultstext": "چیزی یافت نشد", "didyoumeantext": "آیا منظور شما این است:", "defaultImage": "https://hojjat.org/fa/wp-content/plugins/ajax-search-pro/img/default.jpg", "highlight": 0, "highlightwholewords": 0, "openToBlank": 0, "scrollToResults": 0, "resultareaclickable": 1, "autocomplete": { "enabled": 1, "googleOnly": 0, "lang": "fa" }, "triggerontype": 1, "triggeronclick": 1, "triggeronreturn": 1, "triggerOnFacetChange": 0, "overridewpdefault": 0, "redirectonclick": 0, "redirectClickTo": "results_page", "redirect_on_enter": 0, "redirectEnterTo": "results_page", "redirect_url": "?s={phrase}", "more_redirect_url": "?s={phrase}", "settingsimagepos": "left", "settingsVisible": 0, "hresultanimation": "bounceIn", "vresultanimation": "rollIn", "hresulthidedesc": "1", "prescontainerheight": "400px", "pshowsubtitle": "0", "pshowdesc": "1", "closeOnDocClick": 1, "iifNoImage": "description", "iiRows": 2, "iitemsWidth": 200, "iitemsHeight": 200, "iishowOverlay": 1, "iiblurOverlay": 1, "iihideContent": 1, "iianimation": "bounceIn", "analytics": 0, "analyticsString": "", "aapl": { "on_click": 0, "on_magnifier": 0, "on_enter": 0, "on_typing": 0 }, "compact": { "enabled": 0, "width": "100%", "closeOnMagnifier": 1, "closeOnDocument": 0, "position": "static" } }
پرداخت زکات

السلام علیکم ورحمت الله برکاته
عرض شود اینکه بنده ۳۰ سال عمر دارم و دارای ۴ فرزند می باشم از زمان تولد الی اکنون زکات ندادم وپدرم نیز زکات سر سال خودرا تا جای که معلومات دارم نه پرداخته است باوصف اینکه مبالغ پول از ده لک افغانی بیشتر دارد.
حالا من از دفتر معظم له تقاضا دارم که دستور جناب شان در زمینه پرداخت زکات از سالیان گذشته بدوش من است ویاهم به دوش پدرم که ایشان حیات است می باشد.

باسمه تعالی علیکم السلام و رحمة الله و برکاته سؤال شما در رابطه با خمس است نه زکات، چون زکات به گندم و جو و کشمش و خرما و شتر و گوسفند و گاو و هم چنین طلا و نقره ای که مسکوک باشد تعلق می گیرد، اما خمس به درآمدهای مالی تعلق می گیرد که شما نوشته اید تا حالا حساب نداشته اید. اگر پدر بزرگوار شما صاحب اختیار است پس باید ایشان نزد کسی که اجازه دارد برود و حساب هایش را تصفیه نماید و اگر هر کدام مستقل هستید شما هم بروید و حساب نموده تصفیه کنید. و چنانچه پدر شما حاضر نشود خود تان بروید تا حساب های شما پاک شود. موفق باشید