جستجوی استفتائات
جستجو در عنوان
جستجو در متن
جستجو در نظرات
جستجو در چکیده
جستجو در نوشته ها
جستجو در صفحات
Search in groups
Search in users
Search in forums
فیلتر با نوع نوشته
انتخاب دسته بندی
انتخاب دسته بندی دسته بندی استفتائات
مسائل عمومی
سوالات تخصصی فقه و اصول
احکام نماز
احکام نکاح یا ازذواج و زناشویی
احکام نذر و عهد و قسم خوردن
احکام عزاداری
احکام طهارت
احکام روزه
احکام حج
احکام جعاله
احکام ارث
احکام اخلاقی
{ "homeurl": "https://hojjat.org/fa/", "resultstype": "vertical", "resultsposition": "hover", "itemscount": 3, "imagewidth": 70, "imageheight": 70, "resultitemheight": "auto", "showauthor": 1, "showdate": 1, "showdescription": 1, "charcount": 3, "noresultstext": "چیزی یافت نشد", "didyoumeantext": "آیا منظور شما این است:", "defaultImage": "https://hojjat.org/fa/wp-content/plugins/ajax-search-pro/img/default.jpg", "highlight": 0, "highlightwholewords": 0, "openToBlank": 0, "scrollToResults": 0, "resultareaclickable": 1, "autocomplete": { "enabled": 1, "googleOnly": 0, "lang": "fa" }, "triggerontype": 1, "triggeronclick": 1, "triggeronreturn": 1, "triggerOnFacetChange": 0, "overridewpdefault": 0, "redirectonclick": 0, "redirectClickTo": "results_page", "redirect_on_enter": 0, "redirectEnterTo": "results_page", "redirect_url": "?s={phrase}", "more_redirect_url": "?s={phrase}", "settingsimagepos": "left", "settingsVisible": 0, "hresultanimation": "bounceIn", "vresultanimation": "rollIn", "hresulthidedesc": "1", "prescontainerheight": "400px", "pshowsubtitle": "0", "pshowdesc": "1", "closeOnDocClick": 1, "iifNoImage": "description", "iiRows": 2, "iitemsWidth": 200, "iitemsHeight": 200, "iishowOverlay": 1, "iiblurOverlay": 1, "iihideContent": 1, "iianimation": "bounceIn", "analytics": 0, "analyticsString": "", "aapl": { "on_click": 0, "on_magnifier": 0, "on_enter": 0, "on_typing": 0 }, "compact": { "enabled": 0, "width": "100%", "closeOnMagnifier": 1, "closeOnDocument": 0, "position": "static" } }
وجود خدا، مهدویت و ازدواج

۱ البته سوال خودم نیست کسی از من سوال کرد نتانستم جواب بدم. سوال این طور بود، اگر خداوند قادر به هر کاری است میتواند سنگی بیافریند که بالا نتواند؟
۲_ در باره ظهور مهدی موعود( عج) بعضی حدیث روایت میشه زمانی ظهور میکند که دنیا پر از ظلم شود ، یا وقتی ظهور میکند ما آماده ظهور آن حضرت باشیم ویا بعضی میگویند وقتی ظهور کند یک شمشیر دارد که وقتی به حرکت می آرش گناه کار بی گناه ره می کشد. با عبارات فوق معنی انتظار چیست؟
اگر در ازدواج رضایت طرفین شرط است مه مطمئن هستم ۹۰ درصد از دختران و پسران در افغانستان ب خواست پدر و مادر خود مجبور به عروسی میشوند خصوصا در ۳۰ یا ۴۰ سال قبل در روز عروسی خود خبر میشد

باسمه تعالی ج 1 - قدرت به اموری که محال است تعلق نمی گیرد، و مثال شما یکی از آن موارد است، یعنی ممکن نیست خداوند سنگی را بیافریند که خودش از برداشتن آن عاجز باشد، زیرا این کار خودش در واقع محدود کردن قدرت پروردگار است. ج 2 - طبق روایات امام زمان علیه السلام وقتی ظهور می کند که اکثریت قریب به اتفاق مردم مشتاق ظهور باشند و آن وقتی است که در تمام دنیا ظلم بیداد کند، و چون آن حضرت بیاید همه او را می پذیرند و جنگ فقط با عده ای از ظالمان است و بس، و هیچ بیگناهی کشته نمی شود. ج 3 - در ازدواج رضایت طرفین شرط است، و اینکه در افغانستان یا جای دیگر چطوری بوده ربطی به اسلام ندارد. ضمنا در تمام آن ازدواجها رضایت حاصل شده ولو بعد از خواندن عقد نکاح و همین مقدار در صحت ازدواج کفایت می کند. موفق باشید