جستجوی استفتائات
جستجو در عنوان
جستجو در متن
جستجو در نظرات
جستجو در چکیده
جستجو در نوشته ها
جستجو در صفحات
Search in groups
Search in users
Search in forums
فیلتر با نوع نوشته
انتخاب دسته بندی
انتخاب دسته بندی دسته بندی استفتائات
مسائل عمومی
سوالات تخصصی فقه و اصول
احکام نماز
احکام نکاح یا ازذواج و زناشویی
احکام نذر و عهد و قسم خوردن
احکام عزاداری
احکام طهارت
احکام روزه
احکام حج
احکام جعاله
احکام ارث
احکام اخلاقی
{ "homeurl": "https://hojjat.org/fa/", "resultstype": "vertical", "resultsposition": "hover", "itemscount": 3, "imagewidth": 70, "imageheight": 70, "resultitemheight": "auto", "showauthor": 1, "showdate": 1, "showdescription": 1, "charcount": 3, "noresultstext": "چیزی یافت نشد", "didyoumeantext": "آیا منظور شما این است:", "defaultImage": "https://hojjat.org/fa/wp-content/plugins/ajax-search-pro/img/default.jpg", "highlight": 0, "highlightwholewords": 0, "openToBlank": 0, "scrollToResults": 0, "resultareaclickable": 1, "autocomplete": { "enabled": 1, "googleOnly": 0, "lang": "fa" }, "triggerontype": 1, "triggeronclick": 1, "triggeronreturn": 1, "triggerOnFacetChange": 0, "overridewpdefault": 0, "redirectonclick": 0, "redirectClickTo": "results_page", "redirect_on_enter": 0, "redirectEnterTo": "results_page", "redirect_url": "?s={phrase}", "more_redirect_url": "?s={phrase}", "settingsimagepos": "left", "settingsVisible": 0, "hresultanimation": "bounceIn", "vresultanimation": "rollIn", "hresulthidedesc": "1", "prescontainerheight": "400px", "pshowsubtitle": "0", "pshowdesc": "1", "closeOnDocClick": 1, "iifNoImage": "description", "iiRows": 2, "iitemsWidth": 200, "iitemsHeight": 200, "iishowOverlay": 1, "iiblurOverlay": 1, "iihideContent": 1, "iianimation": "bounceIn", "analytics": 0, "analyticsString": "", "aapl": { "on_click": 0, "on_magnifier": 0, "on_enter": 0, "on_typing": 0 }, "compact": { "enabled": 0, "width": "100%", "closeOnMagnifier": 1, "closeOnDocument": 0, "position": "static" } }
نماز کسیکه پا درد شدید دارد

با عرض سلام محضر معظم له :مادرم مصاب به پوسیدگی مفصل زانو میباشد و متخصصین امر به ایشان توصیه نموده اند که از نشستن روی زمین و جمع نمودن پای خود از ناحیه زانو حتماً خوداری نماید در غیر اینصورت مشکل شما زیاد میگردد سوال اینجاست که ایشان موقع رقتن  از رکوع به سجده وحالت نشستن در نماز درد پایش شدید میشود. البته قبلاً توصیه دوکتوران را هنگام خواندن نماز جدی نگرفته بود ومشکلاتش زیاد گردیده اکنون با رعایت توصیه قبلی نماز خود را نشسته و روی چوکی میخواند. اما بعضی ها میگویند تازمانیکه انسان حتی اگر بچیزی میشود تکیه نموده و نماز را ایستاده بخواند والا نمازش باطل است.تکلیف ایشان چیست رهنمایی نمائید؟

باسمه تعالی علیکم السلام و رحمة الله و برکاته تازمانی که ایشان قادر بر ایستادن باشد ولو با تکیه دادن نمازش را باید ایستاده بخواند، اما موقعی که می خواهد سجده کند روی چوکی بنشیند و سجده را بر روی میز مقابل خود انجام دهد. اما اگر ایستادن هم برای ایشان مشکل است و پادردش زیاد می شود از اول روی چوکی بنشیند و نمازش را نشسته بخواند. موفق باشید