جستجوی استفتائات
جستجو در عنوان
جستجو در متن
جستجو در نظرات
جستجو در چکیده
جستجو در نوشته ها
جستجو در صفحات
Search in groups
Search in users
Search in forums
فیلتر با نوع نوشته
انتخاب دسته بندی
انتخاب دسته بندی دسته بندی استفتائات
مسائل عمومی
سوالات تخصصی فقه و اصول
احکام نماز
احکام نکاح یا ازذواج و زناشویی
احکام نذر و عهد و قسم خوردن
احکام عزاداری
احکام طهارت
احکام روزه
احکام حج
احکام جعاله
احکام ارث
احکام اخلاقی
{ "homeurl": "https://hojjat.org/fa/", "resultstype": "vertical", "resultsposition": "hover", "itemscount": 3, "imagewidth": 70, "imageheight": 70, "resultitemheight": "auto", "showauthor": 1, "showdate": 1, "showdescription": 1, "charcount": 3, "noresultstext": "چیزی یافت نشد", "didyoumeantext": "آیا منظور شما این است:", "defaultImage": "https://hojjat.org/fa/wp-content/plugins/ajax-search-pro/img/default.jpg", "highlight": 0, "highlightwholewords": 0, "openToBlank": 0, "scrollToResults": 0, "resultareaclickable": 1, "autocomplete": { "enabled": 1, "googleOnly": 0, "lang": "fa" }, "triggerontype": 1, "triggeronclick": 1, "triggeronreturn": 1, "triggerOnFacetChange": 0, "overridewpdefault": 0, "redirectonclick": 0, "redirectClickTo": "results_page", "redirect_on_enter": 0, "redirectEnterTo": "results_page", "redirect_url": "?s={phrase}", "more_redirect_url": "?s={phrase}", "settingsimagepos": "left", "settingsVisible": 0, "hresultanimation": "bounceIn", "vresultanimation": "rollIn", "hresulthidedesc": "1", "prescontainerheight": "400px", "pshowsubtitle": "0", "pshowdesc": "1", "closeOnDocClick": 1, "iifNoImage": "description", "iiRows": 2, "iitemsWidth": 200, "iitemsHeight": 200, "iishowOverlay": 1, "iiblurOverlay": 1, "iihideContent": 1, "iianimation": "bounceIn", "analytics": 0, "analyticsString": "", "aapl": { "on_click": 0, "on_magnifier": 0, "on_enter": 0, "on_typing": 0 }, "compact": { "enabled": 0, "width": "100%", "closeOnMagnifier": 1, "closeOnDocument": 0, "position": "static" } }
میراث

سلام خدمت جناب عالی!
مادر بنده شخصی ناشنوا(لال) میباشد ، و از پدر کلانم قطعه زمینی مانده بود که مامایم به شراکت با شرکت های ساختمانی یک بلند منزل شش طبقه ای ساخته که سهم مامایم ازین شش طبقه چهار واحد میشود. آیا من به حیث پسر بزرگ مادرم میتوانم بجای مادرم که لال میباشد . سهم مادرم را بطلبم. و دیگر اینکه پدرکلانم در وصیتش سهم مادرم و سایر خاله هایم را مقداری پولی گذاشته که در زمان فعلی محاسبه گردد ، مقدار ناچیزی میشود . آیا سهم مادرم از پولی که پدرکلام گذاشته محاسبه میشود و یا از همی چهار واحد ساختمانی ؟

باسمه تعالی علیکم السلام و رحمة الله و برکاته بستگی به اجازه و رضایت مادر شما دارد، اگر به همان مقدار که پدرش معین کرده راضی شود و بقیه را به برادرش ببخشد شما حق اعتراض ندارید و اگر به شما وکالت دهد که سهم الارث او را مطالبه کنید می توانید مطابق تقسیم شرعی از مامای تان طلب نمایید. موفق باشید