جستجوی استفتائات
جستجو در عنوان
جستجو در متن
جستجو در نظرات
جستجو در چکیده
جستجو در نوشته ها
جستجو در صفحات
Search in groups
Search in users
Search in forums
فیلتر با نوع نوشته
انتخاب دسته بندی
انتخاب دسته بندی دسته بندی استفتائات
مسائل عمومی
سوالات تخصصی فقه و اصول
احکام نماز
احکام نکاح یا ازذواج و زناشویی
احکام نذر و عهد و قسم خوردن
احکام عزاداری
احکام طهارت
احکام روزه
احکام حج
احکام جعاله
احکام ارث
احکام اخلاقی
{ "homeurl": "https://hojjat.org/fa/", "resultstype": "vertical", "resultsposition": "hover", "itemscount": 3, "imagewidth": 70, "imageheight": 70, "resultitemheight": "auto", "showauthor": 1, "showdate": 1, "showdescription": 1, "charcount": 3, "noresultstext": "چیزی یافت نشد", "didyoumeantext": "آیا منظور شما این است:", "defaultImage": "https://hojjat.org/fa/wp-content/plugins/ajax-search-pro/img/default.jpg", "highlight": 0, "highlightwholewords": 0, "openToBlank": 0, "scrollToResults": 0, "resultareaclickable": 1, "autocomplete": { "enabled": 1, "googleOnly": 0, "lang": "fa" }, "triggerontype": 1, "triggeronclick": 1, "triggeronreturn": 1, "triggerOnFacetChange": 0, "overridewpdefault": 0, "redirectonclick": 0, "redirectClickTo": "results_page", "redirect_on_enter": 0, "redirectEnterTo": "results_page", "redirect_url": "?s={phrase}", "more_redirect_url": "?s={phrase}", "settingsimagepos": "left", "settingsVisible": 0, "hresultanimation": "bounceIn", "vresultanimation": "rollIn", "hresulthidedesc": "1", "prescontainerheight": "400px", "pshowsubtitle": "0", "pshowdesc": "1", "closeOnDocClick": 1, "iifNoImage": "description", "iiRows": 2, "iitemsWidth": 200, "iitemsHeight": 200, "iishowOverlay": 1, "iiblurOverlay": 1, "iihideContent": 1, "iianimation": "bounceIn", "analytics": 0, "analyticsString": "", "aapl": { "on_click": 0, "on_magnifier": 0, "on_enter": 0, "on_typing": 0 }, "compact": { "enabled": 0, "width": "100%", "closeOnMagnifier": 1, "closeOnDocument": 0, "position": "static" } }
مریضی شکر

سلام علیکم.
من دو سال میشود به مریضی شکر مبتلا شدم سال اول که روزه گرفتم بعد از چند روز شکرم خیلی بلند رفت از طرف افطار چون روز ها هم دراز است در اروپا. امسال هم روزه خود را خوب شروع کردم یک قرص صبح میگرم و یکی بعد از افطار مگر میدانم بعض وقت شکرم خوب نمیباشد چون به آب خیلی ضرورت دارم. سوال من این است آیا روزه خود را ادامه بدم یا مریضان شکر از روزه خود داری کنن ؟

باسمه تعالی علیکم السلام و رحمة الله و برکاته چنانچه روزه گرفتن موجب تشدید مرض شکر شود، یا اینکه تحمل تشنگی برایتان مشکل باشد، می توانید روزه را افطار نموده و بعد از خوب شدن قضا کنید، و چنانچه این مریضی تا رمضان آینده استمرار داشته باشد، در آن صورت قضا هم ندارد و فقط در بدل هر روز 750 گرم گندم یا قیمت آنرا به فقیر پرداخت نمایید. موفق باشید