جستجوی استفتائات
جستجو در عنوان
جستجو در متن
جستجو در نظرات
جستجو در چکیده
جستجو در نوشته ها
جستجو در صفحات
Search in groups
Search in users
Search in forums
فیلتر با نوع نوشته
انتخاب دسته بندی
انتخاب دسته بندی دسته بندی استفتائات
مسائل عمومی
سوالات تخصصی فقه و اصول
احکام نماز
احکام نکاح یا ازذواج و زناشویی
احکام نذر و عهد و قسم خوردن
احکام عزاداری
احکام طهارت
احکام روزه
احکام حج
احکام جعاله
احکام ارث
احکام اخلاقی
{ "homeurl": "https://hojjat.org/fa/", "resultstype": "vertical", "resultsposition": "hover", "itemscount": 3, "imagewidth": 70, "imageheight": 70, "resultitemheight": "auto", "showauthor": 1, "showdate": 1, "showdescription": 1, "charcount": 3, "noresultstext": "چیزی یافت نشد", "didyoumeantext": "آیا منظور شما این است:", "defaultImage": "https://hojjat.org/fa/wp-content/plugins/ajax-search-pro/img/default.jpg", "highlight": 0, "highlightwholewords": 0, "openToBlank": 0, "scrollToResults": 0, "resultareaclickable": 1, "autocomplete": { "enabled": 1, "googleOnly": 0, "lang": "fa" }, "triggerontype": 1, "triggeronclick": 1, "triggeronreturn": 1, "triggerOnFacetChange": 0, "overridewpdefault": 0, "redirectonclick": 0, "redirectClickTo": "results_page", "redirect_on_enter": 0, "redirectEnterTo": "results_page", "redirect_url": "?s={phrase}", "more_redirect_url": "?s={phrase}", "settingsimagepos": "left", "settingsVisible": 0, "hresultanimation": "bounceIn", "vresultanimation": "rollIn", "hresulthidedesc": "1", "prescontainerheight": "400px", "pshowsubtitle": "0", "pshowdesc": "1", "closeOnDocClick": 1, "iifNoImage": "description", "iiRows": 2, "iitemsWidth": 200, "iitemsHeight": 200, "iishowOverlay": 1, "iiblurOverlay": 1, "iihideContent": 1, "iianimation": "bounceIn", "analytics": 0, "analyticsString": "", "aapl": { "on_click": 0, "on_magnifier": 0, "on_enter": 0, "on_typing": 0 }, "compact": { "enabled": 0, "width": "100%", "closeOnMagnifier": 1, "closeOnDocument": 0, "position": "static" } }
شرایط طلاق

شوهرخواهرم بعد از رسیدن به کشور سویدن دوباره رو به اعتیاد به هرویین و خوشگذرانی آورده و به مدت پنج سال از خواهرم و دو فرزندش خبری نگرفته است و اصلا کمکی بخاطر نفقه اش نکرده، حتی چندین بار بخاطر دزدی و جرم هایی که مرتکب شد، خواهرم تاوان های او را با قرض گرفتن از من و پدرم پرداخته است تا اینکه دولت سویدن در سال ۲۰۱۹ طلاق خواهرم را با او صادر کرد.
آیا از نظر شرعی و فقه جعفری همان طلاق کشور سویدن اکتفا میکند یا باید صیغه طلاق توسط یک مرجع یا ملای شیعه جاری شود؟
یا همینکه شوهرخواهرم مدت پنج سال از خواهرم خبری نگرفته و نفقه نداده است ، نکاح شان باطل شده یا خیر؟
منتظر جوابتان هستم
ممنون

باسمه تعالی طلاق از نظر فقه جعفری صیغۀ مخصوص دارد و باید در حضور دو شاهد عادل و در حالیکه زن حایض نباشد و در آن پاکی شوهرش با او همبستر نشده باشد و به وکالت از طرف شوهر جاری شود، بناء خواهر شما از نظر شرعی طلاق نشده است و نکاح قبلی باقی است. موفق باشید