جستجوی استفتائات
جستجو در عنوان
جستجو در متن
جستجو در نظرات
جستجو در چکیده
جستجو در نوشته ها
جستجو در صفحات
Search in groups
Search in users
Search in forums
فیلتر با نوع نوشته
انتخاب دسته بندی
انتخاب دسته بندی دسته بندی استفتائات
مسائل عمومی
سوالات تخصصی فقه و اصول
احکام نماز
احکام نکاح یا ازذواج و زناشویی
احکام نذر و عهد و قسم خوردن
احکام عزاداری
احکام طهارت
احکام روزه
احکام حج
احکام جعاله
احکام ارث
احکام اخلاقی
{ "homeurl": "https://hojjat.org/fa/", "resultstype": "vertical", "resultsposition": "hover", "itemscount": 3, "imagewidth": 70, "imageheight": 70, "resultitemheight": "auto", "showauthor": 1, "showdate": 1, "showdescription": 1, "charcount": 3, "noresultstext": "چیزی یافت نشد", "didyoumeantext": "آیا منظور شما این است:", "defaultImage": "https://hojjat.org/fa/wp-content/plugins/ajax-search-pro/img/default.jpg", "highlight": 0, "highlightwholewords": 0, "openToBlank": 0, "scrollToResults": 0, "resultareaclickable": 1, "autocomplete": { "enabled": 1, "googleOnly": 0, "lang": "fa" }, "triggerontype": 1, "triggeronclick": 1, "triggeronreturn": 1, "triggerOnFacetChange": 0, "overridewpdefault": 0, "redirectonclick": 0, "redirectClickTo": "results_page", "redirect_on_enter": 0, "redirectEnterTo": "results_page", "redirect_url": "?s={phrase}", "more_redirect_url": "?s={phrase}", "settingsimagepos": "left", "settingsVisible": 0, "hresultanimation": "bounceIn", "vresultanimation": "rollIn", "hresulthidedesc": "1", "prescontainerheight": "400px", "pshowsubtitle": "0", "pshowdesc": "1", "closeOnDocClick": 1, "iifNoImage": "description", "iiRows": 2, "iitemsWidth": 200, "iitemsHeight": 200, "iishowOverlay": 1, "iiblurOverlay": 1, "iihideContent": 1, "iianimation": "bounceIn", "analytics": 0, "analyticsString": "", "aapl": { "on_click": 0, "on_magnifier": 0, "on_enter": 0, "on_typing": 0 }, "compact": { "enabled": 0, "width": "100%", "closeOnMagnifier": 1, "closeOnDocument": 0, "position": "static" } }
رضایت والدین در تغییر مذهب

با عرض سلام :خانم پیرو مذهب اهل سنت که بعد از ازدواج با پسر شیعه تشیع را اختیار کرده و مادر آن خانم قبل از ازدواج برایش گفته بود که اگر شیعه شود او را نبخشیده و شیر ش را حلال نمیکند. موضوع را از خانواده خود پنهان نموده است. البته بعضی مشکلات در زندگی برایش پیش آمده که یک تعداد از دوستان اهل سنت ایشان برایش گفته اند که تمام این مشکلات بخاطر این است که شیعه شده ای، ایشان را به تردید انداخته و در ضمن ایشان میخواهد بداند آیا بخاطر نافرمانی مادرش درانتخاب مذهب تشیع گناهکار میباشد؟ و در جهنم مجازت میشود و مشکلاتش بخاطر آن است و همیشه هنگام خواند نماز ذهنش درگیر این موضوع میشود.در زمینه طالب رهنمایی گردیده.

باسمه تعالی علیکم السلام و رحمة الله و برکاته در تغییر مذهب در صورتیکه انسان به حقیقت رسیده باشد، اذن والدین لازم نیست، و گناهکار نمی باشد، مشکلات هم ربطی به تغییر مذهب ندارد، بلکه علتهای دیگری دارد. موفق باشید