جستجوی استفتائات
جستجو در عنوان
جستجو در متن
جستجو در نظرات
جستجو در چکیده
جستجو در نوشته ها
جستجو در صفحات
Search in groups
Search in users
Search in forums
فیلتر با نوع نوشته
انتخاب دسته بندی
انتخاب دسته بندی دسته بندی استفتائات
مسائل عمومی
سوالات تخصصی فقه و اصول
احکام نماز
احکام نکاح یا ازذواج و زناشویی
احکام نذر و عهد و قسم خوردن
احکام عزاداری
احکام طهارت
احکام روزه
احکام حج
احکام جعاله
احکام ارث
احکام اخلاقی
{ "homeurl": "https://hojjat.org/fa/", "resultstype": "vertical", "resultsposition": "hover", "itemscount": 3, "imagewidth": 70, "imageheight": 70, "resultitemheight": "auto", "showauthor": 1, "showdate": 1, "showdescription": 1, "charcount": 3, "noresultstext": "چیزی یافت نشد", "didyoumeantext": "آیا منظور شما این است:", "defaultImage": "https://hojjat.org/fa/wp-content/plugins/ajax-search-pro/img/default.jpg", "highlight": 0, "highlightwholewords": 0, "openToBlank": 0, "scrollToResults": 0, "resultareaclickable": 1, "autocomplete": { "enabled": 1, "googleOnly": 0, "lang": "fa" }, "triggerontype": 1, "triggeronclick": 1, "triggeronreturn": 1, "triggerOnFacetChange": 0, "overridewpdefault": 0, "redirectonclick": 0, "redirectClickTo": "results_page", "redirect_on_enter": 0, "redirectEnterTo": "results_page", "redirect_url": "?s={phrase}", "more_redirect_url": "?s={phrase}", "settingsimagepos": "left", "settingsVisible": 0, "hresultanimation": "bounceIn", "vresultanimation": "rollIn", "hresulthidedesc": "1", "prescontainerheight": "400px", "pshowsubtitle": "0", "pshowdesc": "1", "closeOnDocClick": 1, "iifNoImage": "description", "iiRows": 2, "iitemsWidth": 200, "iitemsHeight": 200, "iishowOverlay": 1, "iiblurOverlay": 1, "iihideContent": 1, "iianimation": "bounceIn", "analytics": 0, "analyticsString": "", "aapl": { "on_click": 0, "on_magnifier": 0, "on_enter": 0, "on_typing": 0 }, "compact": { "enabled": 0, "width": "100%", "closeOnMagnifier": 1, "closeOnDocument": 0, "position": "static" } }
حکم کسی قرآن را آتش بزند

سلام.
مجازات کسی که قرآن را آتش میزند چیست، اگر مسلمان باشد یا نباشد؟
اگر امکانش بود می‌توان عکس العمل نشان داد یعنی شخصی که قرآن را آتش میزند را بزنی حتی جانت در خطر بی افتد، یا اینکه واگذارش کنی به خدا؟

تشکر

باسمه تعالی علیکم السلام و رحمة الله و برکاته نمی شود یک جواب کلی داد، بلکه هر موردی حکم خودش را دارد، که اگر از روی انکار باشد به این معنی که منکر نزول قرآن از طرف خداوند باشد، یا از روی عناد با مسلمانان باشد، یا در بعضی از انظار برای اینکه ورق های آن کهنه و فرسوده شده است بسوزاند (اگر هتک به قرآن نباشد) در صورت اول چون مستلزم ارتداد است حکم آن معلوم است، و در صورت دوم باید با استدلال منطقی و هدایت و ارشاد طرف را متوجه ساخت، مثل احترام به مقدسات ادیان و مذاهب، و غیره و در صورت سوم بستگی به فتوای کسی دارد که از او تقلید می کنید. موفق باشید