جستجوی استفتائات
جستجو در عنوان
جستجو در متن
جستجو در نظرات
جستجو در چکیده
جستجو در نوشته ها
جستجو در صفحات
Search in groups
Search in users
Search in forums
فیلتر با نوع نوشته
انتخاب دسته بندی
انتخاب دسته بندی دسته بندی استفتائات
مسائل عمومی
سوالات تخصصی فقه و اصول
احکام نماز
احکام نکاح یا ازذواج و زناشویی
احکام نذر و عهد و قسم خوردن
احکام عزاداری
احکام طهارت
احکام روزه
احکام حج
احکام جعاله
احکام ارث
احکام اخلاقی
{ "homeurl": "https://hojjat.org/fa/", "resultstype": "vertical", "resultsposition": "hover", "itemscount": 3, "imagewidth": 70, "imageheight": 70, "resultitemheight": "auto", "showauthor": 1, "showdate": 1, "showdescription": 1, "charcount": 3, "noresultstext": "چیزی یافت نشد", "didyoumeantext": "آیا منظور شما این است:", "defaultImage": "https://hojjat.org/fa/wp-content/plugins/ajax-search-pro/img/default.jpg", "highlight": 0, "highlightwholewords": 0, "openToBlank": 0, "scrollToResults": 0, "resultareaclickable": 1, "autocomplete": { "enabled": 1, "googleOnly": 0, "lang": "fa" }, "triggerontype": 1, "triggeronclick": 1, "triggeronreturn": 1, "triggerOnFacetChange": 0, "overridewpdefault": 0, "redirectonclick": 0, "redirectClickTo": "results_page", "redirect_on_enter": 0, "redirectEnterTo": "results_page", "redirect_url": "?s={phrase}", "more_redirect_url": "?s={phrase}", "settingsimagepos": "left", "settingsVisible": 0, "hresultanimation": "bounceIn", "vresultanimation": "rollIn", "hresulthidedesc": "1", "prescontainerheight": "400px", "pshowsubtitle": "0", "pshowdesc": "1", "closeOnDocClick": 1, "iifNoImage": "description", "iiRows": 2, "iitemsWidth": 200, "iitemsHeight": 200, "iishowOverlay": 1, "iiblurOverlay": 1, "iihideContent": 1, "iianimation": "bounceIn", "analytics": 0, "analyticsString": "", "aapl": { "on_click": 0, "on_magnifier": 0, "on_enter": 0, "on_typing": 0 }, "compact": { "enabled": 0, "width": "100%", "closeOnMagnifier": 1, "closeOnDocument": 0, "position": "static" } }
حق انتخاب نام فرزند با کیست ؟

خداوند برایم پسری عطا کرد! برای خشنودی پدر و خصوصا مادرم نام انتخاب شده مادرم را بر او نهادیم (عبدالوارث)! زنم و خوانواده او از همان روز این نام را قبول نکردند و تابحال که پسرم چهار ساله شده را (زهیر) صدا میکنند ! حال خداوند متعال نعمت پسری دیگر را برایمان داده ! اکنون باز دوباره همان آش و همان کاسه ! خواستم با قید قرعه که دو نام از طرف من و دو نام از طرف همسرم باشد مشکل را حل کنم … اما زنم سر لجاجت گرفته و میگوید نام را من انتخاب میکنم چون نام پسر اولم را تو نهادی ! در حالی که تابحال هیچگاهی او را عبدالوارث خطاب نکرده اند وهمیشه او را زهیر مینامد. راه حل چیست ؟

باسمه تعالی راه حل آنست که این دفعه اجازه دهید همسرتان نام فرزند را به انتخاب خود بگذار و در آینده نیز قبل از به دنیا آمدن طفل در انتخاب نام باهم مشورت نمایید. موفق باشید