جستجوی استفتائات
جستجو در عنوان
جستجو در متن
جستجو در نظرات
جستجو در چکیده
جستجو در نوشته ها
جستجو در صفحات
Search in groups
Search in users
Search in forums
فیلتر با نوع نوشته
انتخاب دسته بندی
انتخاب دسته بندی دسته بندی استفتائات
مسائل عمومی
سوالات تخصصی فقه و اصول
احکام نماز
احکام نکاح یا ازذواج و زناشویی
احکام نذر و عهد و قسم خوردن
احکام عزاداری
احکام طهارت
احکام روزه
احکام حج
احکام جعاله
احکام ارث
احکام اخلاقی

Warning: include(asp.shortcode.post_tags.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/hoj4jay3d/public_html/fa/wp-content/plugins/ajax-search-pro/includes/views/asp.shortcode.settings.php on line 11

Warning: include(asp.shortcode.post_tags.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/hoj4jay3d/public_html/fa/wp-content/plugins/ajax-search-pro/includes/views/asp.shortcode.settings.php on line 11

Warning: include(): Failed opening 'asp.shortcode.post_tags.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/hoj4jay3d/public_html/fa/wp-content/plugins/ajax-search-pro/includes/views/asp.shortcode.settings.php on line 11
{ "homeurl": "https://hojjat.org/fa/", "resultstype": "vertical", "resultsposition": "hover", "itemscount": 3, "imagewidth": 70, "imageheight": 70, "resultitemheight": "auto", "showauthor": 1, "showdate": 1, "showdescription": 1, "charcount": 3, "noresultstext": "چیزی یافت نشد", "didyoumeantext": "آیا منظور شما این است:", "defaultImage": "https://hojjat.org/fa/wp-content/plugins/ajax-search-pro/img/default.jpg", "highlight": 0, "highlightwholewords": 0, "openToBlank": 0, "scrollToResults": 0, "resultareaclickable": 1, "autocomplete": { "enabled": 1, "googleOnly": 0, "lang": "fa" }, "triggerontype": 1, "triggeronclick": 1, "triggeronreturn": 1, "triggerOnFacetChange": 0, "overridewpdefault": 0, "redirectonclick": 0, "redirectClickTo": "results_page", "redirect_on_enter": 0, "redirectEnterTo": "results_page", "redirect_url": "?s={phrase}", "more_redirect_url": "?s={phrase}", "settingsimagepos": "left", "settingsVisible": 0, "hresultanimation": "bounceIn", "vresultanimation": "rollIn", "hresulthidedesc": "1", "prescontainerheight": "400px", "pshowsubtitle": "0", "pshowdesc": "1", "closeOnDocClick": 1, "iifNoImage": "description", "iiRows": 2, "iitemsWidth": 200, "iitemsHeight": 200, "iishowOverlay": 1, "iiblurOverlay": 1, "iihideContent": 1, "iianimation": "bounceIn", "analytics": 0, "analyticsString": "", "aapl": { "on_click": 0, "on_magnifier": 0, "on_enter": 0, "on_typing": 0 }, "compact": { "enabled": 0, "width": "100%", "closeOnMagnifier": 1, "closeOnDocument": 0, "position": "static" } }
برداشت پدر از مال فرزند

با سلام
احتراما این مسائل جهت استفتا ارسال می گردد:

۱- اگر پدر از مال فرزند خود بابت نفقه سرقت کند درصورتیکه فرزند متمکن باشد آیا تعزیر و یا حد وجود دارد ؟ اگر فرزند متمکن نباشد چطور ؟
۲-حال اگر پدر بابت نفقه اش سرقت نماید و بیشتر از حد نصاب نفقه خود به قصد سرقت بردارد حد و یا تعزیر می شود؟
۳- آیا پدر برای واجب النفقه شدن باید متمکن نباشد ؟ اگر متمکن باشد و بابت نفقه سرقت نماید حد و یا تعزیر می شود؟
۴-با توجه به حکم بودن نفقه در این مورد ، در صورت عدم رجوع پدر به حاکم برای نفقه و اقدام ایشان به سرقت از فرزند آیا تعزیر یا حد جاری خواهد بود؟

باسمه تعالی . علیکم السلام و رحمة الله و برکاته . سرقت اینجا صدق نمی کند بلکه در روایات آمده است که (( انت و ملک لابیک )) پس حد و تعزیر هم موضوعیت ندارد . موفق باشید