جستجوی استفتائات
جستجو در عنوان
جستجو در متن
جستجو در نظرات
جستجو در چکیده
جستجو در نوشته ها
جستجو در صفحات
Search in groups
Search in users
Search in forums
فیلتر با نوع نوشته
انتخاب دسته بندی
انتخاب دسته بندی دسته بندی استفتائات
مسائل عمومی
سوالات تخصصی فقه و اصول
احکام نماز
احکام نکاح یا ازذواج و زناشویی
احکام نذر و عهد و قسم خوردن
احکام عزاداری
احکام طهارت
احکام روزه
احکام حج
احکام جعاله
احکام ارث
احکام اخلاقی
{ "homeurl": "https://hojjat.org/fa/", "resultstype": "vertical", "resultsposition": "hover", "itemscount": 3, "imagewidth": 70, "imageheight": 70, "resultitemheight": "auto", "showauthor": 1, "showdate": 1, "showdescription": 1, "charcount": 3, "noresultstext": "چیزی یافت نشد", "didyoumeantext": "آیا منظور شما این است:", "defaultImage": "https://hojjat.org/fa/wp-content/plugins/ajax-search-pro/img/default.jpg", "highlight": 0, "highlightwholewords": 0, "openToBlank": 0, "scrollToResults": 0, "resultareaclickable": 1, "autocomplete": { "enabled": 1, "googleOnly": 0, "lang": "fa" }, "triggerontype": 1, "triggeronclick": 1, "triggeronreturn": 1, "triggerOnFacetChange": 0, "overridewpdefault": 0, "redirectonclick": 0, "redirectClickTo": "results_page", "redirect_on_enter": 0, "redirectEnterTo": "results_page", "redirect_url": "?s={phrase}", "more_redirect_url": "?s={phrase}", "settingsimagepos": "left", "settingsVisible": 0, "hresultanimation": "bounceIn", "vresultanimation": "rollIn", "hresulthidedesc": "1", "prescontainerheight": "400px", "pshowsubtitle": "0", "pshowdesc": "1", "closeOnDocClick": 1, "iifNoImage": "description", "iiRows": 2, "iitemsWidth": 200, "iitemsHeight": 200, "iishowOverlay": 1, "iiblurOverlay": 1, "iihideContent": 1, "iianimation": "bounceIn", "analytics": 0, "analyticsString": "", "aapl": { "on_click": 0, "on_magnifier": 0, "on_enter": 0, "on_typing": 0 }, "compact": { "enabled": 0, "width": "100%", "closeOnMagnifier": 1, "closeOnDocument": 0, "position": "static" } }
ارث و میراث

سلام خدمت حضرت آقا
بنده سوال داشتم راجع به اینکه پدرم فوت نموده بعد از فوت پدر دو سال یا سه سال بعد پدر کلان هم فوت نمود و زمین ها تقسیم نشده است چهار تا کاکا هم دارم از مدرسه محقق کابلی پرسیدم گفت ارث نمی‌برید سوال اول چرا ارث نمی‌بریم سوال دوم بعد از فوت پدر و پدر کلان زمین ها تقسیم شد بخاطر که به ما زمین موقعیت بهتر نظر به چک برآمد کاکا ها قبول نکردن و مقدار پولی ازما تقاضا نمودن که ما حاضر نشدیم پول را بپردازیم و تقسیمات بهم خورد

باسمه تعالی علیکم السلام و رحمة الله و برکاته اگر پسر یا دختر قبل از پدر بمیرند، ارث از پدر نمی برند، برای اینکه اولا آدم زنده ارث می برد و آدمی که از دنیا رفته دیگر وجود ندارد تا ارث ببرد، و ثانیا خداوند این چنین فرموده است و ما باید اطاعت کنیم. موفق باشید