جستجوی استفتائات
جستجو در عنوان
جستجو در متن
جستجو در نظرات
جستجو در چکیده
جستجو در نوشته ها
جستجو در صفحات
Search in groups
Search in users
Search in forums
فیلتر با نوع نوشته
انتخاب دسته بندی
انتخاب دسته بندی دسته بندی استفتائات
مسائل عمومی
سوالات تخصصی فقه و اصول
احکام نماز
احکام نکاح یا ازذواج و زناشویی
احکام نذر و عهد و قسم خوردن
احکام عزاداری
احکام طهارت
احکام روزه
احکام حج
احکام جعاله
احکام ارث
احکام اخلاقی

Warning: include(asp.shortcode.post_tags.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/hoj4jay3d/public_html/fa/wp-content/plugins/ajax-search-pro/includes/views/asp.shortcode.settings.php on line 11

Warning: include(asp.shortcode.post_tags.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/hoj4jay3d/public_html/fa/wp-content/plugins/ajax-search-pro/includes/views/asp.shortcode.settings.php on line 11

Warning: include(): Failed opening 'asp.shortcode.post_tags.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/hoj4jay3d/public_html/fa/wp-content/plugins/ajax-search-pro/includes/views/asp.shortcode.settings.php on line 11
{ "homeurl": "http://hojjat.org/fa/", "resultstype": "vertical", "resultsposition": "hover", "itemscount": 3, "imagewidth": 70, "imageheight": 70, "resultitemheight": "auto", "showauthor": 1, "showdate": 1, "showdescription": 1, "charcount": 3, "noresultstext": "چیزی یافت نشد", "didyoumeantext": "آیا منظور شما این است:", "defaultImage": "http://hojjat.org/fa/wp-content/plugins/ajax-search-pro/img/default.jpg", "highlight": 0, "highlightwholewords": 0, "openToBlank": 0, "scrollToResults": 0, "resultareaclickable": 1, "autocomplete": { "enabled": 1, "googleOnly": 0, "lang": "fa" }, "triggerontype": 1, "triggeronclick": 1, "triggeronreturn": 1, "triggerOnFacetChange": 0, "overridewpdefault": 0, "redirectonclick": 0, "redirectClickTo": "results_page", "redirect_on_enter": 0, "redirectEnterTo": "results_page", "redirect_url": "?s={phrase}", "more_redirect_url": "?s={phrase}", "settingsimagepos": "left", "settingsVisible": 0, "hresultanimation": "bounceIn", "vresultanimation": "rollIn", "hresulthidedesc": "1", "prescontainerheight": "400px", "pshowsubtitle": "0", "pshowdesc": "1", "closeOnDocClick": 1, "iifNoImage": "description", "iiRows": 2, "iitemsWidth": 200, "iitemsHeight": 200, "iishowOverlay": 1, "iiblurOverlay": 1, "iihideContent": 1, "iianimation": "bounceIn", "analytics": 0, "analyticsString": "", "aapl": { "on_click": 0, "on_magnifier": 0, "on_enter": 0, "on_typing": 0 }, "compact": { "enabled": 0, "width": "100%", "closeOnMagnifier": 1, "closeOnDocument": 0, "position": "static" } }
‎شرط تلبس به لباس روحانیت

‎ما در اروپا زندگی میکنیم. چند سالی میشود سید جوانی که از بیت مراجع و علمای شناخته‌شده افغانستان هستند روحانی حسینیه ما شده اند، به تازگی جمعی از جوانان پی برده اند که ایشان روحانی نیستند و دروس حوزوی را نخوانده اند اما ملبس به لباس روحانیت هستند، این جوانان زیاد پیگیر هستند که ایشان نباید ملبس باشند و نباید از نام روحانیت استفاده کنند زیرا دروس حوزوی را نخوانده اند، اما بزرگان حسینیه با این جوانان مخالفند، این جوانان به عنوان یک وظیفه دینی قصد دارند تا مردم را آگاه کنند که ایشان روحانی نیستند تا مردم به عنوان یک متخصص دین مسائل احکام و دینی را از ایشان اشتباه یاد نگیرند.

باسمه تعالی از قضیه شخصیه اطلاعی ندارم ولی در مجموع کسی که درس حوزوی نخوانده و نسبت به اسلام و برنامه های آن و علوم دینی آگاهی ندارد، حق ندارد ملبس به لباس روحانیت شود. اما اگر اطلاعاتی دارد که با مطالعه و تلاش به دست آورده است، می تواند دیگران را موعظه نموده امر به معروف و نهی از منکر نماید، یا توضیح المسائل را اگر می تواند بفهمد برای دیگران نیز بیان کند. موفق باشید