جستجوی استفتائات
جستجو در عنوان
جستجو در متن
جستجو در نظرات
جستجو در چکیده
جستجو در نوشته ها
جستجو در صفحات
Search in groups
Search in users
Search in forums
فیلتر با نوع نوشته
انتخاب دسته بندی
انتخاب دسته بندی دسته بندی استفتائات
مسائل عمومی
سوالات تخصصی فقه و اصول
احکام نماز
احکام نکاح یا ازذواج و زناشویی
احکام نذر و عهد و قسم خوردن
احکام عزاداری
احکام طهارت
احکام روزه
احکام حج
احکام جعاله
احکام ارث
احکام اخلاقی

Warning: include(asp.shortcode.post_tags.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/hoj4jay3d/public_html/fa/wp-content/plugins/ajax-search-pro/includes/views/asp.shortcode.settings.php on line 11

Warning: include(asp.shortcode.post_tags.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/hoj4jay3d/public_html/fa/wp-content/plugins/ajax-search-pro/includes/views/asp.shortcode.settings.php on line 11

Warning: include(): Failed opening 'asp.shortcode.post_tags.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/hoj4jay3d/public_html/fa/wp-content/plugins/ajax-search-pro/includes/views/asp.shortcode.settings.php on line 11
{ "homeurl": "http://hojjat.org/fa/", "resultstype": "vertical", "resultsposition": "hover", "itemscount": 3, "imagewidth": 70, "imageheight": 70, "resultitemheight": "auto", "showauthor": 1, "showdate": 1, "showdescription": 1, "charcount": 3, "noresultstext": "چیزی یافت نشد", "didyoumeantext": "آیا منظور شما این است:", "defaultImage": "http://hojjat.org/fa/wp-content/plugins/ajax-search-pro/img/default.jpg", "highlight": 0, "highlightwholewords": 0, "openToBlank": 0, "scrollToResults": 0, "resultareaclickable": 1, "autocomplete": { "enabled": 1, "googleOnly": 0, "lang": "fa" }, "triggerontype": 1, "triggeronclick": 1, "triggeronreturn": 1, "triggerOnFacetChange": 0, "overridewpdefault": 0, "redirectonclick": 0, "redirectClickTo": "results_page", "redirect_on_enter": 0, "redirectEnterTo": "results_page", "redirect_url": "?s={phrase}", "more_redirect_url": "?s={phrase}", "settingsimagepos": "left", "settingsVisible": 0, "hresultanimation": "bounceIn", "vresultanimation": "rollIn", "hresulthidedesc": "1", "prescontainerheight": "400px", "pshowsubtitle": "0", "pshowdesc": "1", "closeOnDocClick": 1, "iifNoImage": "description", "iiRows": 2, "iitemsWidth": 200, "iitemsHeight": 200, "iishowOverlay": 1, "iiblurOverlay": 1, "iihideContent": 1, "iianimation": "bounceIn", "analytics": 0, "analyticsString": "", "aapl": { "on_click": 0, "on_magnifier": 0, "on_enter": 0, "on_typing": 0 }, "compact": { "enabled": 0, "width": "100%", "closeOnMagnifier": 1, "closeOnDocument": 0, "position": "static" } }
کاربرد قواعد فقهی

۱.موارد کاربرد قواعد فقهی چست؟
۲.قاعده احترام عمل موُمن به چی معنی

باسمه تعالی 1- یعنی همانطوریکه مال مسلمان محترم است و بدون اجازۀ او نمی توان در آن تصرف کرد، عملی را که مسلمانی به عنوان اجیر و کارگر انجام می دهد نیز محترم است و باید طبق قرار داد، اجرت عمل او پرداخت گردد، و اگر اجرتی تعیین نشده بود یا مورد اختلاف واقع شد، باید اجرة المثل آن پرداخت گردد. 2- قواعد فقهیه احکام کلیۀ می باشند که از منابع احکام استنباط شده و بر صغریات خود تطبیق می شوند، مثل قاعدۀ لاضرر که هرگاه حکمی از احکام دینی ضرری شود، این قاعده آن حکم را تا زمانی که ضرر باشد بر می دارد، مثل نفی وجوب روزه از کسی که روزه برای او ضر دارد. البته قواعد فقهیه گاهی عمومیت و شمولیت دارند به طوریکه در تمام ابواب فقه کاربرد دارند مثل قاعدۀ لاضرر و لا حرج و گاهی هم مخصوص بابی از ابواب فقه می شوند مثل قاعدۀ طهارت که فقط در باب طهارت کاربرد دارد و مثل قاعدۀ فراغ که فقط در باب صلاة کاربرد دارد و ..... موفق باشید