جستجوی استفتائات
جستجو در عنوان
جستجو در متن
جستجو در نظرات
جستجو در چکیده
جستجو در نوشته ها
جستجو در صفحات
Search in groups
Search in users
Search in forums
فیلتر با نوع نوشته
انتخاب دسته بندی
انتخاب دسته بندی دسته بندی استفتائات
مسائل عمومی
سوالات تخصصی فقه و اصول
احکام نماز
احکام نکاح یا ازذواج و زناشویی
احکام نذر و عهد و قسم خوردن
احکام عزاداری
احکام طهارت
احکام روزه
احکام حج
احکام جعاله
احکام ارث
احکام اخلاقی

Warning: include(asp.shortcode.post_tags.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/hoj4jay3d/public_html/fa/wp-content/plugins/ajax-search-pro/includes/views/asp.shortcode.settings.php on line 11

Warning: include(asp.shortcode.post_tags.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/hoj4jay3d/public_html/fa/wp-content/plugins/ajax-search-pro/includes/views/asp.shortcode.settings.php on line 11

Warning: include(): Failed opening 'asp.shortcode.post_tags.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/hoj4jay3d/public_html/fa/wp-content/plugins/ajax-search-pro/includes/views/asp.shortcode.settings.php on line 11
{ "homeurl": "http://hojjat.org/fa/", "resultstype": "vertical", "resultsposition": "hover", "itemscount": 3, "imagewidth": 70, "imageheight": 70, "resultitemheight": "auto", "showauthor": 1, "showdate": 1, "showdescription": 1, "charcount": 3, "noresultstext": "چیزی یافت نشد", "didyoumeantext": "آیا منظور شما این است:", "defaultImage": "http://hojjat.org/fa/wp-content/plugins/ajax-search-pro/img/default.jpg", "highlight": 0, "highlightwholewords": 0, "openToBlank": 0, "scrollToResults": 0, "resultareaclickable": 1, "autocomplete": { "enabled": 1, "googleOnly": 0, "lang": "fa" }, "triggerontype": 1, "triggeronclick": 1, "triggeronreturn": 1, "triggerOnFacetChange": 0, "overridewpdefault": 0, "redirectonclick": 0, "redirectClickTo": "results_page", "redirect_on_enter": 0, "redirectEnterTo": "results_page", "redirect_url": "?s={phrase}", "more_redirect_url": "?s={phrase}", "settingsimagepos": "left", "settingsVisible": 0, "hresultanimation": "bounceIn", "vresultanimation": "rollIn", "hresulthidedesc": "1", "prescontainerheight": "400px", "pshowsubtitle": "0", "pshowdesc": "1", "closeOnDocClick": 1, "iifNoImage": "description", "iiRows": 2, "iitemsWidth": 200, "iitemsHeight": 200, "iishowOverlay": 1, "iiblurOverlay": 1, "iihideContent": 1, "iianimation": "bounceIn", "analytics": 0, "analyticsString": "", "aapl": { "on_click": 0, "on_magnifier": 0, "on_enter": 0, "on_typing": 0 }, "compact": { "enabled": 0, "width": "100%", "closeOnMagnifier": 1, "closeOnDocument": 0, "position": "static" } }
وصیتتامه،

با سلام وعرض ادب خدمت فقیه بزرکوار.
وصیت نامه مرحوم پدر بعلت ثبت نشدن مفادتقسیم ارث طبق احکام اسلام تقسیم می‌گردد. آیا آنچه که بعنوان ثلث وخواسته هائی که از وصی معینه (بنده)نموده که تا ۱۰ سال بعد از فوتش انجام شود بقوت خود باقی یا باطل است؟
۲-قطعه زمینی نسبت به قدرالسهم مساوی وراث به قطعات مساوی تقسیم وجهت نام گذاری قطعات قرعه کشیده شد .من که یکی از وراث هستم بعنوان وصی بودنم آخر از همه قرعه برداشتم. یکی از وراث به قطعه ای که بنام من بود اعتراض کرد که این مرغوب تر است.درآن لحظه بخاطر بیکفایتی او وبهم نخوردن این امر مهم با عصبانیت به او گفتم (مرغوب تر است، مال تو). آیا میتوانم رجوع کنم؟

باسمه تعالی علیکم السلام و رحمة الله و برکاته ج1- وصیت به قوت خود باقی است. ج2- رجوع نمی توانید. موفق باشید