جستجوی استفتائات
جستجو در عنوان
جستجو در متن
جستجو در نظرات
جستجو در چکیده
جستجو در نوشته ها
جستجو در صفحات
Search in groups
Search in users
Search in forums
فیلتر با نوع نوشته
انتخاب دسته بندی
انتخاب دسته بندی دسته بندی استفتائات
مسائل عمومی
سوالات تخصصی فقه و اصول
احکام نماز
احکام نکاح یا ازذواج و زناشویی
احکام نذر و عهد و قسم خوردن
احکام عزاداری
احکام طهارت
احکام روزه
احکام حج
احکام جعاله
احکام ارث
احکام اخلاقی
{ "homeurl": "http://hojjat.org/fa/", "resultstype": "vertical", "resultsposition": "hover", "itemscount": 3, "imagewidth": 70, "imageheight": 70, "resultitemheight": "auto", "showauthor": 1, "showdate": 1, "showdescription": 1, "charcount": 3, "noresultstext": "چیزی یافت نشد", "didyoumeantext": "آیا منظور شما این است:", "defaultImage": "http://hojjat.org/fa/wp-content/plugins/ajax-search-pro/img/default.jpg", "highlight": 0, "highlightwholewords": 0, "openToBlank": 0, "scrollToResults": 0, "resultareaclickable": 1, "autocomplete": { "enabled": 1, "googleOnly": 0, "lang": "fa" }, "triggerontype": 1, "triggeronclick": 1, "triggeronreturn": 1, "triggerOnFacetChange": 0, "overridewpdefault": 0, "redirectonclick": 0, "redirectClickTo": "results_page", "redirect_on_enter": 0, "redirectEnterTo": "results_page", "redirect_url": "?s={phrase}", "more_redirect_url": "?s={phrase}", "settingsimagepos": "left", "settingsVisible": 0, "hresultanimation": "bounceIn", "vresultanimation": "rollIn", "hresulthidedesc": "1", "prescontainerheight": "400px", "pshowsubtitle": "0", "pshowdesc": "1", "closeOnDocClick": 1, "iifNoImage": "description", "iiRows": 2, "iitemsWidth": 200, "iitemsHeight": 200, "iishowOverlay": 1, "iiblurOverlay": 1, "iihideContent": 1, "iianimation": "bounceIn", "analytics": 0, "analyticsString": "", "aapl": { "on_click": 0, "on_magnifier": 0, "on_enter": 0, "on_typing": 0 }, "compact": { "enabled": 0, "width": "100%", "closeOnMagnifier": 1, "closeOnDocument": 0, "position": "static" } }
فلسفه وحکمت حجرالاسود در مکه

سوال:فلسفه و حکمت حجرالاسود چیست وهدف از شکل آن سنگ که شبیه به انسان است ؟ممنون

باسمه تعالی در روایات آمده است که (الحجر الاسود یمین الله فی ارضه) حجر اسود حکم دست راست خدا را در زمین دارد یعنی بمنزله دست راست آن ذات بی مثال تلقی می شود و چون بیعت کننده دست راست خود را به دست راست بیعت شونده میگذارد و تعهد می کند که نا فرمانی او را ننماید ، حاجی هم وقتی مکه معظمه مشرف می شود پس از طواف گناهان او بخشیده شده و باید با خداوند متعال دوباره از نو بیعت نماید ولذا مستحب است که حجر را لمس نموده و ببوسد و اگر امکان نداشت از دور با دست به طرف آن شبیه سلام دادن اشاره کند و اینکه در بعضی از روایات برای آن چشم و دهان و صورتی شبیه صورت آدم فرض شده است شاید مراد این باشد که روز قیامت به شکل انسانی در صحرای محشر آورده می شود تا شهادت دهد که چه کسانی بیعت کردند و چه کسانی این عمل را انجام ندادند . موفق باشید