جستجوی استفتائات
جستجو در عنوان
جستجو در متن
جستجو در نظرات
جستجو در چکیده
جستجو در نوشته ها
جستجو در صفحات
Search in groups
Search in users
Search in forums
فیلتر با نوع نوشته
انتخاب دسته بندی
انتخاب دسته بندی دسته بندی استفتائات
مسائل عمومی
سوالات تخصصی فقه و اصول
احکام نماز
احکام نکاح یا ازذواج و زناشویی
احکام نذر و عهد و قسم خوردن
احکام عزاداری
احکام طهارت
احکام روزه
احکام حج
احکام جعاله
احکام ارث
احکام اخلاقی

Warning: include(asp.shortcode.post_tags.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/hoj4jay3d/public_html/fa/wp-content/plugins/ajax-search-pro/includes/views/asp.shortcode.settings.php on line 11

Warning: include(asp.shortcode.post_tags.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/hoj4jay3d/public_html/fa/wp-content/plugins/ajax-search-pro/includes/views/asp.shortcode.settings.php on line 11

Warning: include(): Failed opening 'asp.shortcode.post_tags.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/hoj4jay3d/public_html/fa/wp-content/plugins/ajax-search-pro/includes/views/asp.shortcode.settings.php on line 11
{ "homeurl": "http://hojjat.org/fa/", "resultstype": "vertical", "resultsposition": "hover", "itemscount": 3, "imagewidth": 70, "imageheight": 70, "resultitemheight": "auto", "showauthor": 1, "showdate": 1, "showdescription": 1, "charcount": 3, "noresultstext": "چیزی یافت نشد", "didyoumeantext": "آیا منظور شما این است:", "defaultImage": "http://hojjat.org/fa/wp-content/plugins/ajax-search-pro/img/default.jpg", "highlight": 0, "highlightwholewords": 0, "openToBlank": 0, "scrollToResults": 0, "resultareaclickable": 1, "autocomplete": { "enabled": 1, "googleOnly": 0, "lang": "fa" }, "triggerontype": 1, "triggeronclick": 1, "triggeronreturn": 1, "triggerOnFacetChange": 0, "overridewpdefault": 0, "redirectonclick": 0, "redirectClickTo": "results_page", "redirect_on_enter": 0, "redirectEnterTo": "results_page", "redirect_url": "?s={phrase}", "more_redirect_url": "?s={phrase}", "settingsimagepos": "left", "settingsVisible": 0, "hresultanimation": "bounceIn", "vresultanimation": "rollIn", "hresulthidedesc": "1", "prescontainerheight": "400px", "pshowsubtitle": "0", "pshowdesc": "1", "closeOnDocClick": 1, "iifNoImage": "description", "iiRows": 2, "iitemsWidth": 200, "iitemsHeight": 200, "iishowOverlay": 1, "iiblurOverlay": 1, "iihideContent": 1, "iianimation": "bounceIn", "analytics": 0, "analyticsString": "", "aapl": { "on_click": 0, "on_magnifier": 0, "on_enter": 0, "on_typing": 0 }, "compact": { "enabled": 0, "width": "100%", "closeOnMagnifier": 1, "closeOnDocument": 0, "position": "static" } }
ممنوع کردن از ارث

با عرض سلام و ادب و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در ماه مبارک رمضان
سوال: بنابر فرمودۀ فقیهان امامیه چنانچه فردی وصیّت نمایدکه بعد از مرگ برخی از وراّث ارث نبرند این نوع وصیّت به جهت مخالفت با احکامِ تشریع شدۀ ارث باطل است. حالیه پرسش این است که در قدیم مرسوم بوده برای اینکه فرزندان اُناثِ مورّث از ارث محروم شوند؛ اموالشان را وقف بر اولاد ذکور می نمودند. حال با عنایت به اینکه ثمرۀ این وقف محروم نمودنِ اولادِ اُناث از ارث است و از یک سو خِلاف احکام تشریع شدۀ ارث در قرآن کریم و از سوی دیگر نیز با اصول مذهب شیعه(=عدلیه) همچون عدالت ناسازوار می نماید افزون بر آن به نوعی بازگشت به افکار قبل ا

باسمه تعالی علیکم السلام و رحمة الله و برکاته محروم نمودن از ارث مربوط به بعد از مرگ می شود و انسان بعد از مرگ نسبت به اموال به جا مانده اختیاری ندارد جز در ثلث آن که طبق وصیت میت عمل می شود. اما تملیک اموال به بعضی از وراث بالقوه از طرف پدر در زمان حیات یا هبه نمودن یا وقف نمودن، مربوط به زمان حیات مورث است که اختیار تمام اموال خودش را دارد، و آدم زنده برای مصرف اموال خود یا تصرف در آن از کسی اجازه نمی گیرد. باید بدانید که احکام شرعیه تابع عناوین است نه تابع نتایج. موفق باشد