جستجوی استفتائات
جستجو در عنوان
جستجو در متن
جستجو در نظرات
جستجو در چکیده
جستجو در نوشته ها
جستجو در صفحات
Search in groups
Search in users
Search in forums
فیلتر با نوع نوشته
انتخاب دسته بندی
انتخاب دسته بندی دسته بندی استفتائات
مسائل عمومی
سوالات تخصصی فقه و اصول
احکام نماز
احکام نکاح یا ازذواج و زناشویی
احکام نذر و عهد و قسم خوردن
احکام عزاداری
احکام طهارت
احکام روزه
احکام حج
احکام جعاله
احکام ارث
احکام اخلاقی

Warning: include(asp.shortcode.post_tags.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/hoj4jay3d/public_html/fa/wp-content/plugins/ajax-search-pro/includes/views/asp.shortcode.settings.php on line 11

Warning: include(asp.shortcode.post_tags.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/hoj4jay3d/public_html/fa/wp-content/plugins/ajax-search-pro/includes/views/asp.shortcode.settings.php on line 11

Warning: include(): Failed opening 'asp.shortcode.post_tags.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/hoj4jay3d/public_html/fa/wp-content/plugins/ajax-search-pro/includes/views/asp.shortcode.settings.php on line 11
{ "homeurl": "http://hojjat.org/fa/", "resultstype": "vertical", "resultsposition": "hover", "itemscount": 3, "imagewidth": 70, "imageheight": 70, "resultitemheight": "auto", "showauthor": 1, "showdate": 1, "showdescription": 1, "charcount": 3, "noresultstext": "چیزی یافت نشد", "didyoumeantext": "آیا منظور شما این است:", "defaultImage": "http://hojjat.org/fa/wp-content/plugins/ajax-search-pro/img/default.jpg", "highlight": 0, "highlightwholewords": 0, "openToBlank": 0, "scrollToResults": 0, "resultareaclickable": 1, "autocomplete": { "enabled": 1, "googleOnly": 0, "lang": "fa" }, "triggerontype": 1, "triggeronclick": 1, "triggeronreturn": 1, "triggerOnFacetChange": 0, "overridewpdefault": 0, "redirectonclick": 0, "redirectClickTo": "results_page", "redirect_on_enter": 0, "redirectEnterTo": "results_page", "redirect_url": "?s={phrase}", "more_redirect_url": "?s={phrase}", "settingsimagepos": "left", "settingsVisible": 0, "hresultanimation": "bounceIn", "vresultanimation": "rollIn", "hresulthidedesc": "1", "prescontainerheight": "400px", "pshowsubtitle": "0", "pshowdesc": "1", "closeOnDocClick": 1, "iifNoImage": "description", "iiRows": 2, "iitemsWidth": 200, "iitemsHeight": 200, "iishowOverlay": 1, "iiblurOverlay": 1, "iihideContent": 1, "iianimation": "bounceIn", "analytics": 0, "analyticsString": "", "aapl": { "on_click": 0, "on_magnifier": 0, "on_enter": 0, "on_typing": 0 }, "compact": { "enabled": 0, "width": "100%", "closeOnMagnifier": 1, "closeOnDocument": 0, "position": "static" } }
طبقات ارث

سلام علیکم
در قسمت ورثه به وارث ازپدر به پسران و نواسه ها دختر ها و پسر های مجرد و دختر ها و پسر های مجرد همچنان نواسه ها در ضمن عروس که شوهرش فوت شده باشد از خسر برای او و اولاد هایش تا چه اندازه میراث میرسد اگر فامیل شوهرش زنده باشد به یک اندازه میباشد یا خیر اگر زمین و یا خانه در حق مهریه عروس باشد حق خود بیوه است یا به اولاد هایش هم میرسد؟

باسمه تعالی و علیکم السلام و رحمة الله و برکاته وارثان میت به سه طبقه تقسیم می شوند . طبقه اول : پدر و مادر و فرزندان و در صورت نبودن فرزند نواسه ها طبقه دوم : پدر بزرگ و مادر بزرگ و برادر و خواهر میت و در صورت نبودن برادر زاده و خواهر زاده . طبقه سوم : عموها و عمه ها و دائی ها و خاله های میت و در صورت نبودن فرزندان آنها . و تا از طبقه اول یک نفر موجود باشد ارث به طبقه دوم نمی رسد . چنانکه اگر یک میت یک فرزند هم داشته باشد ارث به نواسه ها نمی رسد بلکه کل ارث به همان یک فرزند می رسد . پسر یادختری که در زمان حیات پدر فوت شده اند ارث نمی برند و فرزندان آنها در صورتی ارث می برند که میت وارث دیگری نداشته باشد . عروس از پدر شوهر ارث نمی برد و اگر مهریه را پدر شوهر از مال خود به گردن گرفته است به عروس داده می شود چه پدر شوهر زنده باشد چه مرده و تا زمانی که عروس زنده است مال خود او می باشد و بعد از مرگ عروس به ورثه او تعلق می گیرد بر اساس همان طبقاتی که ذکر شد . موفق باشید .