جستجوی استفتائات
جستجو در عنوان
جستجو در متن
جستجو در نظرات
جستجو در چکیده
جستجو در نوشته ها
جستجو در صفحات
Search in groups
Search in users
Search in forums
فیلتر با نوع نوشته
انتخاب دسته بندی
انتخاب دسته بندی دسته بندی استفتائات
مسائل عمومی
سوالات تخصصی فقه و اصول
احکام نماز
احکام نکاح یا ازذواج و زناشویی
احکام نذر و عهد و قسم خوردن
احکام عزاداری
احکام طهارت
احکام روزه
احکام حج
احکام جعاله
احکام ارث
احکام اخلاقی
{ "homeurl": "http://hojjat.org/fa/", "resultstype": "vertical", "resultsposition": "hover", "itemscount": 3, "imagewidth": 70, "imageheight": 70, "resultitemheight": "auto", "showauthor": 1, "showdate": 1, "showdescription": 1, "charcount": 3, "noresultstext": "چیزی یافت نشد", "didyoumeantext": "آیا منظور شما این است:", "defaultImage": "http://hojjat.org/fa/wp-content/plugins/ajax-search-pro/img/default.jpg", "highlight": 0, "highlightwholewords": 0, "openToBlank": 0, "scrollToResults": 0, "resultareaclickable": 1, "autocomplete": { "enabled": 1, "googleOnly": 0, "lang": "fa" }, "triggerontype": 1, "triggeronclick": 1, "triggeronreturn": 1, "triggerOnFacetChange": 0, "overridewpdefault": 0, "redirectonclick": 0, "redirectClickTo": "results_page", "redirect_on_enter": 0, "redirectEnterTo": "results_page", "redirect_url": "?s={phrase}", "more_redirect_url": "?s={phrase}", "settingsimagepos": "left", "settingsVisible": 0, "hresultanimation": "bounceIn", "vresultanimation": "rollIn", "hresulthidedesc": "1", "prescontainerheight": "400px", "pshowsubtitle": "0", "pshowdesc": "1", "closeOnDocClick": 1, "iifNoImage": "description", "iiRows": 2, "iitemsWidth": 200, "iitemsHeight": 200, "iishowOverlay": 1, "iiblurOverlay": 1, "iihideContent": 1, "iianimation": "bounceIn", "analytics": 0, "analyticsString": "", "aapl": { "on_click": 0, "on_magnifier": 0, "on_enter": 0, "on_typing": 0 }, "compact": { "enabled": 0, "width": "100%", "closeOnMagnifier": 1, "closeOnDocument": 0, "position": "static" } }
سنت از دیدگاه شیعه

السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

سنت از دیدگاه شیعه و آیا عمل به سنت تنها در نماز سنت خواندن است؟

باسمه تعالی علیکم السلام و رحمة الله و برکاته سنت در لغت به معنی طریقه و روش است ولی در اصطلاح شیعیان به گفتار و رفتار و تقریر (امضاء) معصوم علیه السلام اطلاق می شود یعنی وقتی یکی از معصومین علیهم السلام سخنی بگوید یا کاری را انجام دهد یا اینکه کسی دیگری در حضور معصوم علیه السلام سخنی بگوید یا کاری انجام دهد و معصوم علیه السلام بر او اعتراضی نکند ، به این موارد سنت اطلاق می شود . و معصومین علیهم السلام در مکتب تشیع عبارت اند از انبیاء عظام و ائمه دوازده گانه علیهم السلام و مراد از چهارده معصوم حضرت رسول اکرم و حضرت زهرا و حضرات دوازده امام علیهم السلام می باشند . سنت اگر گفتار باشد دلالت آن بر وجوب یا استحباب یا حرمت یا کراهت یا اباحه از خود لفظ فهمیده می شود اما اگر رفتار و یا تقریر باشد و قرینه ای در کار نباشد فقط دلالت بر اباحه دارد و لا غیر و وجوب یا استحباب در صورتی که قرینه ای باشد استفاده می شود . سنت فقط وجوب را نمی رساند به این معنی که هرکاری پیامبر صلی الله علیه و آله انجام داده است یا هرچه گفته است عمل به آن واجب باشد بلکه گاهی از سنت حرمت و گاهی وجوب و یا استحباب و گاهی هم کراهت یا اباحه استفاده می شود . ترک سنتی که مباح یا مستحب باشد اشکالی ندارد به همین لحاظ اگر کسی نماز های نافله یومیه را نخواند گناه نکرده است زیرا این نماز ها با فرض سنت بودن مستحب است نه واجب . سنت منحصر به نماز نیست بلکه شامل تمام امور زندگی از عبادات و معاملات و سیاسیات و امور اقتصادی و فرهنگی و نحوه تعامل و غیره می شود . موفق باشید