جستجوی استفتائات
جستجو در عنوان
جستجو در متن
جستجو در نظرات
جستجو در چکیده
جستجو در نوشته ها
جستجو در صفحات
Search in groups
Search in users
Search in forums
فیلتر با نوع نوشته
انتخاب دسته بندی
انتخاب دسته بندی دسته بندی استفتائات
مسائل عمومی
سوالات تخصصی فقه و اصول
احکام نماز
احکام نکاح یا ازذواج و زناشویی
احکام نذر و عهد و قسم خوردن
احکام عزاداری
احکام طهارت
احکام روزه
احکام حج
احکام جعاله
احکام ارث
احکام اخلاقی

Warning: include(asp.shortcode.post_tags.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/hoj4jay3d/public_html/fa/wp-content/plugins/ajax-search-pro/includes/views/asp.shortcode.settings.php on line 11

Warning: include(asp.shortcode.post_tags.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/hoj4jay3d/public_html/fa/wp-content/plugins/ajax-search-pro/includes/views/asp.shortcode.settings.php on line 11

Warning: include(): Failed opening 'asp.shortcode.post_tags.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/hoj4jay3d/public_html/fa/wp-content/plugins/ajax-search-pro/includes/views/asp.shortcode.settings.php on line 11
{ "homeurl": "http://hojjat.org/fa/", "resultstype": "vertical", "resultsposition": "hover", "itemscount": 3, "imagewidth": 70, "imageheight": 70, "resultitemheight": "auto", "showauthor": 1, "showdate": 1, "showdescription": 1, "charcount": 3, "noresultstext": "چیزی یافت نشد", "didyoumeantext": "آیا منظور شما این است:", "defaultImage": "http://hojjat.org/fa/wp-content/plugins/ajax-search-pro/img/default.jpg", "highlight": 0, "highlightwholewords": 0, "openToBlank": 0, "scrollToResults": 0, "resultareaclickable": 1, "autocomplete": { "enabled": 1, "googleOnly": 0, "lang": "fa" }, "triggerontype": 1, "triggeronclick": 1, "triggeronreturn": 1, "triggerOnFacetChange": 0, "overridewpdefault": 0, "redirectonclick": 0, "redirectClickTo": "results_page", "redirect_on_enter": 0, "redirectEnterTo": "results_page", "redirect_url": "?s={phrase}", "more_redirect_url": "?s={phrase}", "settingsimagepos": "left", "settingsVisible": 0, "hresultanimation": "bounceIn", "vresultanimation": "rollIn", "hresulthidedesc": "1", "prescontainerheight": "400px", "pshowsubtitle": "0", "pshowdesc": "1", "closeOnDocClick": 1, "iifNoImage": "description", "iiRows": 2, "iitemsWidth": 200, "iitemsHeight": 200, "iishowOverlay": 1, "iiblurOverlay": 1, "iihideContent": 1, "iianimation": "bounceIn", "analytics": 0, "analyticsString": "", "aapl": { "on_click": 0, "on_magnifier": 0, "on_enter": 0, "on_typing": 0 }, "compact": { "enabled": 0, "width": "100%", "closeOnMagnifier": 1, "closeOnDocument": 0, "position": "static" } }
سرقت زوجه از زوج بابت نفقه

با سلام
احتراما این مسائل جهت استفتا ارسال می گردد:

۱-با توجه به حق بودن نفقه زوجه ، درصورتیکه زوجه از مال زوج بابت نفقه خویش با وجود دسترسی به مجتهد جامع الشرایط و یا عدول مومنین  از رجوع به ایشان (برای اجازه برداشتن نفقه) خودداری نماید و اقدام به ارتکاب سرقت ( بابت نفقه) نماید آیا حد و تعزیر بر او جاری می گردد ؟

۲-درصورتیکه زوجه بدون رجوع به مجتهد جامع الشرایط و یا عدول مومنین  به قصد سرقت اقدام به برداشت بیش از نصاب نفقه خویش نماید آیا حد یا تعزیر بر او جاری می گردد؟ در صورت اذن از افراد مذکور چطور(به قصد سرقت اقدام به برداشت بیش از نصاب نفقه )

باسمه تعالی . علیکم السلام و رحمة الله و برکاته . در صورت اول سرقت گفته نمیشود و بنابر این حد یا تعزیر بر او جاری نمی شود ودر صورت دوم گناه کرده و باید ضمن توبه از شوهر خود نیز حلالیت بطلبد اما حد یا تعزیر بر او جاری نمی شود . موفق باشید