جستجوی استفتائات
جستجو در عنوان
جستجو در متن
جستجو در نظرات
جستجو در چکیده
جستجو در نوشته ها
جستجو در صفحات
Search in groups
Search in users
Search in forums
فیلتر با نوع نوشته
انتخاب دسته بندی
انتخاب دسته بندی دسته بندی استفتائات
مسائل عمومی
سوالات تخصصی فقه و اصول
احکام نماز
احکام نکاح یا ازذواج و زناشویی
احکام نذر و عهد و قسم خوردن
احکام عزاداری
احکام طهارت
احکام روزه
احکام حج
احکام جعاله
احکام ارث
احکام اخلاقی

Warning: include(asp.shortcode.post_tags.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/hoj4jay3d/public_html/fa/wp-content/plugins/ajax-search-pro/includes/views/asp.shortcode.settings.php on line 11

Warning: include(asp.shortcode.post_tags.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/hoj4jay3d/public_html/fa/wp-content/plugins/ajax-search-pro/includes/views/asp.shortcode.settings.php on line 11

Warning: include(): Failed opening 'asp.shortcode.post_tags.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/hoj4jay3d/public_html/fa/wp-content/plugins/ajax-search-pro/includes/views/asp.shortcode.settings.php on line 11
{ "homeurl": "http://hojjat.org/fa/", "resultstype": "vertical", "resultsposition": "hover", "itemscount": 3, "imagewidth": 70, "imageheight": 70, "resultitemheight": "auto", "showauthor": 1, "showdate": 1, "showdescription": 1, "charcount": 3, "noresultstext": "چیزی یافت نشد", "didyoumeantext": "آیا منظور شما این است:", "defaultImage": "http://hojjat.org/fa/wp-content/plugins/ajax-search-pro/img/default.jpg", "highlight": 0, "highlightwholewords": 0, "openToBlank": 0, "scrollToResults": 0, "resultareaclickable": 1, "autocomplete": { "enabled": 1, "googleOnly": 0, "lang": "fa" }, "triggerontype": 1, "triggeronclick": 1, "triggeronreturn": 1, "triggerOnFacetChange": 0, "overridewpdefault": 0, "redirectonclick": 0, "redirectClickTo": "results_page", "redirect_on_enter": 0, "redirectEnterTo": "results_page", "redirect_url": "?s={phrase}", "more_redirect_url": "?s={phrase}", "settingsimagepos": "left", "settingsVisible": 0, "hresultanimation": "bounceIn", "vresultanimation": "rollIn", "hresulthidedesc": "1", "prescontainerheight": "400px", "pshowsubtitle": "0", "pshowdesc": "1", "closeOnDocClick": 1, "iifNoImage": "description", "iiRows": 2, "iitemsWidth": 200, "iitemsHeight": 200, "iishowOverlay": 1, "iiblurOverlay": 1, "iihideContent": 1, "iianimation": "bounceIn", "analytics": 0, "analyticsString": "", "aapl": { "on_click": 0, "on_magnifier": 0, "on_enter": 0, "on_typing": 0 }, "compact": { "enabled": 0, "width": "100%", "closeOnMagnifier": 1, "closeOnDocument": 0, "position": "static" } }
در مورد طلاق

خانمم مدت ۲۵ روز میشود که خانه پدر خود رفته به اجازه خودم

یکروز من از وظیفه می آمدم که دیدم با کسی از طریق مبایل چت میکرد البته با یک مرد و من مبایلش را ګرفتم و ګفتم که برای پدرت زنګ میزنم بیاید و برایش مطلب را بګویم بعد که پدرش آمد و اعتراف کرد که مسیج کرده ، پدرش ګفت تکرار نشود و بعد از دو روز مادرش تماس ګرفت که دخترم را اجازه بدهید خانه ما بیاید و من ګفتم درست است ګفت برادرش میاید و میبرد او را ګفتم درست است الان مدت ۲۰ روز میشود که به خانه پدرش رفته و آنها میگویند که دختر ما را طلاق دهید و همرای بزرګان شان که نشست کردیم به تفاهم نرسیدم .

باسمه تعالی چنانچه نتوانید به تفاهم برسید راهی غیر از طلاق نیست و چون درخواست طلاق از طرف آنها می شود می توانید از آنها بخواهید که مهر را ببخشند و هم چنین مصارف عروسی را پرداخت کنند تا شما طلاق دهید . و این طلاق را طلاق خلع می گویند . موفق باشید