جستجوی استفتائات
جستجو در عنوان
جستجو در متن
جستجو در نظرات
جستجو در چکیده
جستجو در نوشته ها
جستجو در صفحات
Search in groups
Search in users
Search in forums
فیلتر با نوع نوشته
انتخاب دسته بندی
انتخاب دسته بندی دسته بندی استفتائات
مسائل عمومی
سوالات تخصصی فقه و اصول
احکام نماز
احکام نکاح یا ازذواج و زناشویی
احکام نذر و عهد و قسم خوردن
احکام عزاداری
احکام طهارت
احکام روزه
احکام حج
احکام جعاله
احکام ارث
احکام اخلاقی

Warning: include(asp.shortcode.post_tags.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/hoj4jay3d/public_html/fa/wp-content/plugins/ajax-search-pro/includes/views/asp.shortcode.settings.php on line 11

Warning: include(asp.shortcode.post_tags.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/hoj4jay3d/public_html/fa/wp-content/plugins/ajax-search-pro/includes/views/asp.shortcode.settings.php on line 11

Warning: include(): Failed opening 'asp.shortcode.post_tags.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/hoj4jay3d/public_html/fa/wp-content/plugins/ajax-search-pro/includes/views/asp.shortcode.settings.php on line 11
{ "homeurl": "http://hojjat.org/fa/", "resultstype": "vertical", "resultsposition": "hover", "itemscount": 3, "imagewidth": 70, "imageheight": 70, "resultitemheight": "auto", "showauthor": 1, "showdate": 1, "showdescription": 1, "charcount": 3, "noresultstext": "چیزی یافت نشد", "didyoumeantext": "آیا منظور شما این است:", "defaultImage": "http://hojjat.org/fa/wp-content/plugins/ajax-search-pro/img/default.jpg", "highlight": 0, "highlightwholewords": 0, "openToBlank": 0, "scrollToResults": 0, "resultareaclickable": 1, "autocomplete": { "enabled": 1, "googleOnly": 0, "lang": "fa" }, "triggerontype": 1, "triggeronclick": 1, "triggeronreturn": 1, "triggerOnFacetChange": 0, "overridewpdefault": 0, "redirectonclick": 0, "redirectClickTo": "results_page", "redirect_on_enter": 0, "redirectEnterTo": "results_page", "redirect_url": "?s={phrase}", "more_redirect_url": "?s={phrase}", "settingsimagepos": "left", "settingsVisible": 0, "hresultanimation": "bounceIn", "vresultanimation": "rollIn", "hresulthidedesc": "1", "prescontainerheight": "400px", "pshowsubtitle": "0", "pshowdesc": "1", "closeOnDocClick": 1, "iifNoImage": "description", "iiRows": 2, "iitemsWidth": 200, "iitemsHeight": 200, "iishowOverlay": 1, "iiblurOverlay": 1, "iihideContent": 1, "iianimation": "bounceIn", "analytics": 0, "analyticsString": "", "aapl": { "on_click": 0, "on_magnifier": 0, "on_enter": 0, "on_typing": 0 }, "compact": { "enabled": 0, "width": "100%", "closeOnMagnifier": 1, "closeOnDocument": 0, "position": "static" } }
حکم استمناء در روز ماه رمضان

شخصی در سن ۱۲سالگی با جوانان ناباب دوست میشود ودست به عمل استمناء میزند این کارش تا ۱۵سالگی اش طول میکشد و به گفته وی از او منی خارج میشده وتا پانزده سالگی نماز وروزه نمیخوانده ودر پانزده سالگی غسل جنابت میکند و نمازوزوزه را شروع میکند اما سؤال من این است اوحالا ۲۱ساله است و نماز وروزه سالهای ۱۲،۱۳،۱۴سالگی اش را نخوانده ونمیداند آیا کفاره تأخیر بر وی تعلق میگیرد وآیا باید نمازهای آن سالهارا قضا کند وبه چه کیفیتی وچه مقدار کفاره پرداخت کند
متأسفانه امسال هم بر اثر جهل دوروز از ماه مبارک رمضان اماله کرده بوده و یک روز استمناء لطفاً مقدار کامل کفاره وروزه را به تفصیل برایم بگویید؟
بااحترام

باسمه تعالی چنانکه جاهل به مسئله بوده و نمی دانسته که روزه بر او واجب شده است و در جهل خود نیز معذور بوده است ، فقط قضای روزهای آن سالها را بگیرد و هم چنین نماز های را که نخوانده است قضا کند و کفاره لازم نیست . در رابطه با زمان 21 سالگی او نیز حکم همین است . اما اگر جاهل به حرمت استمناء و مبطل بودن آن نبوده و یا در جهل خود معذور نبوده است بر علاوه قضای روزه ها کفاره هم پرداخت نماید یعنی برای هر روز به 60 فقیر هر نفری یک مد گندم که 750 گرام میشود بدهد و بر همین اساس روزهای را که استمناء کرده و یا روزه خودش را عمدا خورده است حساب کند . اما نماز هایش فقط قضا دارد و کفاره ندارد . نسبت به تأخیر انداختن قضای روزه بازهم اگر عالم به مسئله بوده باید برای هر روز یک مد گندم که 750 گرام می شود به فقیر بدهد . موفق باشید