جستجوی استفتائات
جستجو در عنوان
جستجو در متن
جستجو در نظرات
جستجو در چکیده
جستجو در نوشته ها
جستجو در صفحات
Search in groups
Search in users
Search in forums
فیلتر با نوع نوشته
انتخاب دسته بندی
انتخاب دسته بندی دسته بندی استفتائات
مسائل عمومی
سوالات تخصصی فقه و اصول
احکام نماز
احکام نکاح یا ازذواج و زناشویی
احکام نذر و عهد و قسم خوردن
احکام عزاداری
احکام طهارت
احکام روزه
احکام حج
احکام جعاله
احکام ارث
احکام اخلاقی
{ "homeurl": "http://hojjat.org/fa/", "resultstype": "vertical", "resultsposition": "hover", "itemscount": 3, "imagewidth": 70, "imageheight": 70, "resultitemheight": "auto", "showauthor": 1, "showdate": 1, "showdescription": 1, "charcount": 3, "noresultstext": "چیزی یافت نشد", "didyoumeantext": "آیا منظور شما این است:", "defaultImage": "http://hojjat.org/fa/wp-content/plugins/ajax-search-pro/img/default.jpg", "highlight": 0, "highlightwholewords": 0, "openToBlank": 0, "scrollToResults": 0, "resultareaclickable": 1, "autocomplete": { "enabled": 1, "googleOnly": 0, "lang": "fa" }, "triggerontype": 1, "triggeronclick": 1, "triggeronreturn": 1, "triggerOnFacetChange": 0, "overridewpdefault": 0, "redirectonclick": 0, "redirectClickTo": "results_page", "redirect_on_enter": 0, "redirectEnterTo": "results_page", "redirect_url": "?s={phrase}", "more_redirect_url": "?s={phrase}", "settingsimagepos": "left", "settingsVisible": 0, "hresultanimation": "bounceIn", "vresultanimation": "rollIn", "hresulthidedesc": "1", "prescontainerheight": "400px", "pshowsubtitle": "0", "pshowdesc": "1", "closeOnDocClick": 1, "iifNoImage": "description", "iiRows": 2, "iitemsWidth": 200, "iitemsHeight": 200, "iishowOverlay": 1, "iiblurOverlay": 1, "iihideContent": 1, "iianimation": "bounceIn", "analytics": 0, "analyticsString": "", "aapl": { "on_click": 0, "on_magnifier": 0, "on_enter": 0, "on_typing": 0 }, "compact": { "enabled": 0, "width": "100%", "closeOnMagnifier": 1, "closeOnDocument": 0, "position": "static" } }
ازدواج با اسماعیلیه

السلام و علیک.
سوال دارم از شما.
آیا ازداوج دختر یا پسر اهل تشیع با پسر یا دختر فرقه اسماعلیه جایز است یا نه؟ بعضی از علما میگویند ازدواج با هر شخصی که کلمه شهادتین بخواند جایز است؟ آیا حرف انها درست است ؟

باسمه تعالی علیکم السلام و رحمة الله و برکاته اسماعیلیه دوفرقه می باشند . 1- فرقه ای که غالی هستند و الوهیت علی ع را معتقدند یا اگر معتقد به الوهیت علی ع نباشند احکام شرعی را تعطیل میدانند به این معنی که نماز و دیگر واجبات را انجام نمیدهند و از محرمات نیز اجتناب نمی کنند . 2- فرقه ای که نه قائل به الوهیت علی ع می باشند و نه احکام را تعطیل میدانند بلکه مثل بقیه مسلمانها اعتقاد به توحید و نبوت و معاد دارند و فقط بعد از امام صادق ع امام کاظم ع و بقیه امامان را امام نمیدانند بلکه معتقد به امامت اسماعیل و فرزندان او تا به قیامت هستند . ازدواج با فرقه اول حرام و باطل است و اما با فرقه دوم حرام نیست اما بهتر آنست که صورت نگیرد زیرا اختلافات مذهبی منجر به تنشها و اختلافات خانوادگی و گمراهی می گردد . موفق باشید